O Vao

Instalación de 35 kW con 7 inversores de 5 kW cada uno, SMA, modelo Sunny Mini Central 5000A.

Producción desde agosto de 2008 = 365 Mwh

Instalación de 40 kW con 8 inversores de 5 kW cada uno, SMA, modelo Sunny Mini Central 5000A.

Producción desde agosto de 2008 = 430 Mwh

Proyectos similares: